لوگوی سامانه ۸۴۲۰۰

تبلیغات و اسپانسرینگ


در صورت تمایل به تبلیغات در سامانه ۸۴۲۰۰،‌ به صورت بنر در صفحه اول سایت، و اسپانسرینگ کنسرت های سامانه ۸۴۲۰۰ به صورت درج لوگو بر روی بلیت، آگهی روزنامه، اطلاع رسانی های مربوطه و فضاهای محیطی سالن اجرای کنسرت، به آدرس پست الکترونیک [email protected] پیام درخواست (با موضوع تبلیغات و اسپانسرینگ ) ارسال نمایید.

محل نمایش بنر در وب سایت سامانه ۸۴۲۰۰ با اندازه نمونه،‌ فقط در صفحه اول خواهد بود.

پس از بررسی موضوع بنر آگهی، تعرفه نمایش آن به مدت درخواستی، ارسال می شود.

کانال های رسمی هنرمندان موسیقی
موسسه خیریه محـک