۸۴۲۰۰ من

» خوش آمدید : هم اکنون می توانید ، روز و ساعت اجرای کنسرت دلخواه خود را از کنسرت‌های نمایش داده شده زیر انتخاب و پس از انتقال به صفحه انتخاب صندلی، بلیت مورد نظر را خریداری فرمایید.

توجه : ‬خرید اینترنتی بلیت کنسرت قطعی بوده و قابل ابطال یا امکان تغییر روز و ساعت و یا صندلی نیز نمی باشد !

انتخاب رویداد
more_info
کنسرت پروژه سمفونی رومی (ناگفته)
استاد شهرام ناظری
حافظ ناظری


:: قیمت بلیت جایگاه ها :
A و C همکف : ۱۰۰۰۰۰ تومان
B همکف : ۱۳۰۰۰۰ تومان
D و G همکف : ۹۰۰۰۰ تومان
E و F همکف : ۱۱۰۰۰۰ و ۱۳۰۰۰۰ تومان
H و K همکف : ۷۰۰۰۰ تومان
I و J همکف : ۸۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ تومان
L همکف : ۷۰۰۰۰ تومان
---------------
A و B و C بالکن : ۶۰۰۰۰ تومان
D بالکن : ۵۵۰۰۰ تومان
F و I و L بالکن : ۷۵۰۰۰ تومان
S بالکن : ۵۵۰۰۰ تومان
R و P و O بالکن : ۶۰۰۰۰ تومان
E و T بالکن : ۵۰۰۰۰ تومان
G و J و M بالکن: ۶۰۰۰۰ تومان
H و K و N بالکن: ۵۰۰۰۰ تومان
U بالکن: ۴۰۰۰۰ تومان
کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری (ناگفته) تالار بزرگ کشور
more_info
قیمت بلیت جایگاه ها:

A و C همکف : ۱۰۰۰۰۰ تومان
B همکف : ۱۲۰۰۰۰ تومان
D و G همکف : ۸۰۰۰۰ تومان
E و F همکف : ۱۰۰۰۰۰ و ۱۱۰۰۰۰ تومان
H و K همکف : ۶۵۰۰۰ تومان
I و J همکف : ۸۰۰۰۰ و ۹۰۰۰۰ تومان
L همکف : ۶۰۰۰۰ تومان
---------------
A و B و C بالکن : ۴۵۰۰۰ تومان
D بالکن : ۴۵۰۰۰ تومان
F و I و L بالکن : ۵۵۰۰۰ تومان
S بالکن : ۴۵۰۰۰ تومان
R و P و O بالکن : ۴۵۰۰۰ تومان
E و T بالکن : ۵۵۰۰۰ تومان
G و J و M بالکن: ۵۵۰۰۰ تومان
H و K و N بالکن: ۴۵۰۰۰ تومان
U بالکن: ۳۰۰۰۰ تومان
کنسرت علی زند وکیلی تالار بزرگ کشور
more_info
کنسرت گروه دارکوب

:: قیمت بلیت جایگاه ها :
B همکف ۱۲۰,۰۰۰ تومان
C و D همکف ۱۰۰,۰۰۰ تومان
F همکف ۹۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان
E و G همکف ۷۵,۰۰۰ تومان
--------------------------
C بالکن ۶۰,۰۰۰ تومان
B و D بالکن ۵۰۰,۰۰۰ تومان
کنسرت گروه دارکوب مرکز همایش‌های برج میلاد تهران
more_info
قیمت بلیت جایگاه ها:
A و C همکف : ۱۰۰۰۰۰ تومان
B همکف : ۱۲۰۰۰۰ تومان
D و G همکف : ۹۰۰۰۰ تومان
E و F همکف : ۱۰۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ تومان
H و K همکف : ۷۰۰۰۰ تومان
I و J همکف : ۷۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ تومان
L همکف : ۶۰۰۰۰ تومان
---------------
A و B و C بالکن : ۶۰۰۰۰ تومان
D بالکن : ۵۰۰۰۰ تومان
F و I و L بالکن : ۷۰۰۰۰ تومان
S بالکن : ۵۰۰۰۰ تومان
R و P و O بالکن : ۶۰۰۰۰ تومان
E و T بالکن : ۴۵۰۰۰ تومان
G و J و M بالکن: ۶۰۰۰۰ تومان
H و K و N بالکن: ۵۰۰۰۰ تومان
U بالکن: ۴۰۰۰۰ تومان
کنسرت احسان خواجه امیری تالار بزرگ کشور

ورود اعضاءمرا با پیامک خبر کن


حذف شماره همراه من !

برای حذف شماره همراه خود از سیستم اطلاع رسانی کنسرتهای سامانه ، هم‌ اکنون عدد " ۰ " را به فارسی یا لاتین از همان شماره همراه ، به شماره ۲۰۰۰۸۴۲۰۰ پیامک نمایید.
و ضمناً مطلع باشید که تمام خدمات پیامکی سامانه رایگان می باشد.

 تیزر آلبوم جدید یادی به رنگ امروز…
کنسرت ناگفته
چارتار . بنر آسمان هم زمین می خورد
مرا با پیامک خبر کن! اطلاع رسانی رایگان پیامکی
پرداخت همراه سامانه ۸۴۲۰۰