۸۴۲۰۰ من

» خوش آمدید : هم اکنون می توانید ، روز و ساعت اجرای کنسرت دلخواه خود را از کنسرت‌های نمایش داده شده زیر انتخاب و پس از انتقال به صفحه انتخاب صندلی، بلیت مورد نظر را خریداری فرمایید.

توجه : ‬خرید اینترنتی بلیت کنسرت قطعی بوده و قابل ابطال یا امکان تغییر روز و ساعت و یا صندلی نیز نمی باشد !

انتخاب رویداد
more_info
قیمت بلیت جایگاه ها:

همکف ردیف ۱ تا ۱۰ : ۷۰۰۰۰ تومان
همکف ردیف ۱۱ تا ۱۶ : ۶۰۰۰۰ تومان
همکف ردیف ۱۷ تا ۲۰ : ۵۵۰۰۰ تومان


بالکن اول : ۴۵۰۰۰ تومان
بالکن دوم: ۳۵۰۰۰ تومان
بالکن سوم: ۳۰۰۰۰ تومان
کنسرت هنگامه اخوان(ویژه بانوان) تـالار وحدت
more_info
قیمت بلیت ها

جایگاه VIP
ردیف ۱ تا ۸ : ۸۰۰۰۰ تومان
ردیف ۹ تا ۱۱ : ۷۰۰۰۰ تومان

جایگاه A
ردیف ۱ تا ۵ : ۷۰۰۰۰ تومان
ردیف ۶ تا ۹ : ۶۰۰۰۰ تومان
کنسرت فرزاد فرزین (لاهیجان) سالن هتل البرز لاهیجان
more_info
قیمت بلیت جایگاه ها:

همکف ردیف ۱ تا ۱۰ : ۷۰۰۰۰ تومان
همکف ردیف ۱۱ تا ۱۶ : ۶۰۰۰۰ تومان
همکف ردیف ۱۷ تا ۲۰ : ۵۵۰۰۰ تومان


بالکن اول : ۴۵۰۰۰ تومان
بالکن دوم: ۳۵۰۰۰ تومان
بالکن سوم: ۳۰۰۰۰ تومان
کنسرت نجمه تجدد (ویژه بانوان) تـالار وحدت
more_info
قیمت بلیت جایگاه ها:

همکف ردیف ۱ تا ۱۰ : ۷۰۰۰۰ تومان
همکف ردیف ۱۱ تا ۱۶ : ۶۰۰۰۰ تومان
همکف ردیف ۱۷ تا ۲۰ : ۵۵۰۰۰ تومان


بالکن اول : ۴۵۰۰۰ تومان
بالکن دوم: ۳۵۰۰۰ تومان
بالکن سوم: ۳۰۰۰۰ تومان
کنسرت ارکستر سمفونیک(علی رهبری) تـالار وحدت
more_info
تلفن اطلاعات کنسرت :
۰۹۳۳۰۶۸۸۰۶۷

قیمت بلیت جایگاه ها:
VIP/A و VIP/B (ردیف ۱ تا ۱۰) ۸۰۰۰۰ تومان
A و B (ردیف ۱ تا ۱۲) ۶۵۰۰۰ تومان
A و B (ردیف ۱۳ تا ۲۲) ۵۵۰۰۰ تومان
کنسرت بهنام صفوی (کیــش) تالار شهر کیش
more_info
تلفن اطلاعات کنسرت :
۰۹۳۳۰۶۸۸۰۶۷

قیمت بلیت جایگاه ها:
VIP/A و VIP/B (ردیف ۱ تا ۱۰) ۸۰۰۰۰ تومان
A و B (ردیف ۱ تا ۱۲) ۶۵۰۰۰ تومان
A و B (ردیف ۱۳ تا ۲۲) ۵۵۰۰۰ تومان
کنسرت فرزاد فـرزین (کیــش) تالار شهر کیش
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

همکف: ۵۰۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰۰۰۰ تومان
کنسرت تریو ایروان (ارمنستان) تـالار رودکی
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

ردیف ١ تا ٧ (۹۵۰۰۰ و ۹۰۰۰۰) تومان
ردیف ٨ تا ۱۳ (۹۵۰۰۰ و ۸۰٠٠٠) تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷ (۹۵۰۰۰ و ۷۵۰۰۰) تومان
ردیف ۱۸تا ۲۲ (۹۰۰۰ و ۷٠٠٠٠) تومان
ردیف ۲۳ تا ۳۱ (۸۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۲ تا ۳۶ (۷۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۷ تا ۴۰ (۶۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰) تومان
ردیف ۴۱ (۳۵۰۰۰) تومان
کنسرت محمد علیزاده نمایشگاه بین‌ المللی تهران(سالن میلاد)
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

همکف: ۵۰۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰۰۰۰ تومان
کنسرت گروه نوازی کمانچه (نوید دهقان) تـالار رودکی
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

همکف: ۵۰۰۰۰ تومان
بالکن: ۴۰۰۰۰ تومان
کنسرت ارکستر فیلارمونیک کردستان تـالار رودکی
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

ردیف ١ تا ٧ (۹۵۰۰۰ و ۹۰۰۰۰) تومان
ردیف ٨ تا ۱۳ (۹۵۰۰۰ و ۸۰٠٠٠) تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷ (۹۵۰۰۰ و ۷۵۰۰۰) تومان
ردیف ۱۸تا ۲۲ (۹۰۰۰ و ۷٠٠٠٠) تومان
ردیف ۲۳ تا ۳۱ (۸۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۲ تا ۳۶ (۷۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۷ تا ۴۰ (۶۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰) تومان
ردیف ۴۱ (۳۵۰۰۰) تومان
کنسرت همـای نمایشگاه بین‌ المللی تهران(سالن میلاد)
more_info
قیمت بلیت ها:
همکف
ردیف ۱ تا ۷ : ۱۰۰۰۰۰ تومان
ردیف ۸ تا ۱۱ : ۹۵۰۰۰ تومان
ردیف ۱۲ تا ۱۵ : ۹۰۰۰۰ تومان
ردیف ۱۶ تا ۱۹ : ۸۵۰۰۰ تومان
ردیف ۲۰ تا ۲۱ : ۸۰۰۰۰ تومان

بالکن
ردیف ۱ و ۲ : ۷۰۰۰۰ تومان
ردیف ۳ و ۴ و ۵ : ۶۰۰۰۰ تومان
کنسرت فرزاد فرزین (کرج) سالن VIP چمـران کرج
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

ردیف ١ تا ٧ (۹۵۰۰۰ و ۹۰۰۰۰) تومان
ردیف ٨ تا ۱۳ (۹۵۰۰۰ و ۸۰٠٠٠) تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷ (۹۵۰۰۰ و ۷۵۰۰۰) تومان
ردیف ۱۸تا ۲۲ (۹۰۰۰ و ۷٠٠٠٠) تومان
ردیف ۲۳ تا ۳۱ (۸۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۲ تا ۳۶ (۷۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۷ تا ۴۰ (۶۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰) تومان
ردیف ۴۱ (۳۵۰۰۰) تومان
کنسرت سیروان خسروی نمایشگاه بین‌ المللی تهران(سالن میلاد)
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

ردیف ١ تا ٧ (۹۵۰۰۰ و ۹۰۰۰۰) تومان
ردیف ٨ تا ۱۳ (۹۵۰۰۰ و ۸۰٠٠٠) تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷ (۹۵۰۰۰ و ۷۵۰۰۰) تومان
ردیف ۱۸تا ۲۲ (۹۰۰۰ و ۷٠٠٠٠) تومان
ردیف ۲۳ تا ۳۱ (۸۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۲ تا ۳۶ (۷۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۷ تا ۴۰ (۶۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰) تومان
ردیف ۴۱ (۳۵۰۰۰) تومان
کنسرت محسن یگانه نمایشگاه بین‌ المللی تهران(سالن میلاد)
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

ردیف ١ تا ٧ (۹۵۰۰۰ و ۹۰۰۰۰) تومان
ردیف ٨ تا ۱۳ (۹۵۰۰۰ و ۸۰٠٠٠) تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷ (۹۵۰۰۰ و ۷۵۰۰۰) تومان
ردیف ۱۸تا ۲۲ (۹۰۰۰ و ۷٠٠٠٠) تومان
ردیف ۲۳ تا ۳۱ (۸۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۲ تا ۳۶ (۷۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۷ تا ۴۰ (۶۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰) تومان
ردیف ۴۱ (۳۵۰۰۰) تومان
کنسرت مازیار فلاحی نمایشگاه بین‌ المللی تهران(سالن میلاد)
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

ردیف ١ تا ٧ (۹۵۰۰۰ و ۹۰۰۰۰) تومان
ردیف ٨ تا ۱۳ (۹۵۰۰۰ و ۸۰٠٠٠) تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷ (۹۵۰۰۰ و ۷۵۰۰۰) تومان
ردیف ۱۸تا ۲۲ (۹۰۰۰ و ۷٠٠٠٠) تومان
ردیف ۲۳ تا ۳۱ (۸۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۲ تا ۳۶ (۷۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۷ تا ۴۰ (۶۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰) تومان
ردیف ۴۱ (۳۵۰۰۰) تومان
کنسرت گروه رستاک نمایشگاه بین‌ المللی تهران(سالن میلاد)
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

ردیف ١ تا ٧ (۹۵۰۰۰ و ۹۰۰۰۰) تومان
ردیف ٨ تا ۱۳ (۹۵۰۰۰ و ۸۰٠٠٠) تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷ (۹۵۰۰۰ و ۷۵۰۰۰) تومان
ردیف ۱۸تا ۲۲ (۹۰۰۰ و ۷٠٠٠٠) تومان
ردیف ۲۳ تا ۳۱ (۸۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۲ تا ۳۶ (۷۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۷ تا ۴۰ (۶۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰) تومان
ردیف ۴۱ (۳۵۰۰۰) تومان
کنسرت بابک جهانبخش نمایشگاه بین‌ المللی تهران(سالن میلاد)
more_info
قیمت بلیت ردیف ها :

ردیف ١ تا ٧ (۹۵۰۰۰ و ۹۰۰۰۰) تومان
ردیف ٨ تا ۱۳ (۹۵۰۰۰ و ۸۰٠٠٠) تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۷ (۹۵۰۰۰ و ۷۵۰۰۰) تومان
ردیف ۱۸تا ۲۲ (۹۰۰۰ و ۷٠٠٠٠) تومان
ردیف ۲۳ تا ۳۱ (۸۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۲ تا ۳۶ (۷۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰) تومان
ردیف ۳۷ تا ۴۰ (۶۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰) تومان
ردیف ۴۱ (۳۵۰۰۰) تومان
کنسرت گروه هفت نمایشگاه بین‌ المللی تهران(سالن میلاد)

ورود اعضاءمرا با پیامک خبر کن


حذف شماره همراه من !

برای حذف شماره همراه خود از سیستم اطلاع رسانی کنسرتهای سامانه ، هم‌ اکنون عدد " ۰ " را به فارسی یا لاتین از همان شماره همراه ، به شماره ۲۰۰۰۸۴۲۰۰ پیامک نمایید.
و ضمناً مطلع باشید که تمام خدمات پیامکی سامانه رایگان می باشد.

 جدول سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر
وب‌سایت جشنواره موسیقی فجر
پایگاه خبری - تحلیلی موسیــــقی ما
پرداخت اینترنتی . بلیت پیامکی
مرا با پیامک خبر کن! اطلاع رسانی رایگان پیامکی
مرا در تلگرام با خبر کن!
logo-samandehi