لوگوی سامانه ۸۴۲۰۰

نمایندگان فروش بلیت


فروشگاه پاز
پاسداران، بین گلستان چهارم و پنجم - تلفن: ۲۲۵۸۷۸۴۶

فروشگاه نگین
شهرک غرب، خیابان مهستان، پاساژ گلستان،‌ واحد ۳۵ - تلفن: ۸۸۰۸۶۳۶۳کانال های رسمی هنرمندان موسیقی
موسسه خیریه محـک